Wspomnienie uroczystości nawiedzenia relikwii Błog. Hanny Chrzanowskiej w kaplicach Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach

 28 kwietnia 2018 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach  pielęgniarka  – Hanna Chrzanowska ogłoszona błogosławioną. Urodziła się 7 października 1902 r. Była pielęgniarką, działaczką charytatywną i pedagogiem. Prowadziła wykłady dla pielęgniarek, przygotowywała dla nich programy szkolne. Uznawana jest za pionierkę pielęgniarstwa domowego. W latach 1929-39 redagowała miesięcznik „Pielęgniarka Polska” – pierwsze w Polsce czasopismo zawodowe dla pielęgniarek. Uczestniczyła także w pracach nad przygotowaniem Ustawy o pielęgniarstwie, uchwalonej przez Sejm w 1935 r. – uznawanej za jedną z najlepszych na świecie. Zmarła w Krakowie 29 kwietnia 1973 r. Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej to wielka radość dla całego środowiska pielęgniarskiego, z którego wywodziła się nowa błogosławiona.  Stanowi to  wyraz uznania i trudu pielęgniarki, która jest przecież najbliżej pacjenta, udzielając mu wsparcia nie tylko medycznego, ale także duchowego. W dniach 3- 5  czerwca 2018 r.  w Szpitalu Psychiatrycznym w Kaplicy p.w. Bożego Miłosierdzia w ZPOP oraz w Kaplicy p.w. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych odbyły się uroczystości związane z nawiedzeniem relikwii Błog. Hanny Chrzanowskiej. W uroczystościach uczestniczył personel szpitala psychiatrycznego, chorzy i ich opiekunowie. Mszom  przewodniczył Kapelan Ks. Jarosław Pierzgalski.

Peregrynacja to przede wszystkim wspólna modlitwa i poznanie pięknych wzorów do naśladowania dająca wszystkim uczestnikom: personelowi szpitala, chorym  i ich najbliższym dużo siły i nadziei.

Światowy Dzień Chorego

11 lutego  po raz  XXVI

obchodzimy Światowy Dzień Chorego

Z tej okazji  w imieniu Kierownictwa Szpitala życzę Wszystkim chorym i cierpiącym  powrotu do zdrowia, wytrwałości i cierpliwości.

Choroba i związane z nią problemy, niepokój  stwarzają ze strony chorego niezwykłe zapotrzebowanie na wsparcie psychiczne, które ma mu przywrócić zachwianą równowagę, osłabić przykre doznania, dać poczucie bezpieczeństwa i dodać sił w walce o zdrowie. Czasem siły te są bardzo potrzebne by zaakceptować to, czego już zmienić ani odwrócić nie można, a z czym pogodzić się jest bardzo trudno. Staramy się  każdego dnia wspierać pacjentów w tych trudnych chwilach, otaczać opieką,  dawać wsparcie i pomoc. Kieruję słowa podziękowania do Całego  Zespołu, do Wszystkich osób, które  na różnych obszarach swojej pracy dbają o to, aby pacjent w tym szpitalu obdarzał nas zaufaniem .

Chorym życzę aby odczuli serdeczność, troskliwą opiekę i bezpieczeństwo każdego dnia. Życzę codziennych radości i wiary oraz niegasnącej nadziei.

 

Bożena Łapińska

Dyrektor Szpitala

Przyznanie Certyfikatu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Suwałkach uzyskał po raz kolejny Certyfikat Jakości ISO – to efekt działań projakościowych w tutejszej placówce od wielu lat. Dokument poświadcza, że szpital stosuje system zarządzania zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015 w zakresie: usług medycznych stacjonarnych i ambulatoryjnych oraz opiekuńczych i terapeutycznych.
Certyfikat pozwala na dyscyplinowanie działań wewnętrznych w szpitalu w zakresie poprawy jakości oraz dokumentuje prawidłowość tych działań. Dla pacjentów to poczucie bezpieczeństwa i pewność, że sposób leczenia oraz wszelkie aspekty postępowania z chorym w trakcie hospitalizacji są zgodne z zatwierdzonymi normami.
Certyfikat przyznawany jest na trzy lata. System ten dopinguje więc placówkę do sukcesywnego podnoszenia jakości zarządzania, a tym samym wpływa na systematyczną poprawę procedur medycznych, prowadzenia dokumentacji.
Przyznanie certyfikatu to ważne wydarzeniem w życiu placówki, potwierdzające jej rozwój, dlatego zorganizowaliśmy z tej okazji konferencję pt.: „Jakość w opiece psychiatrycznej”, która rozpocznie się 8 lutego, o godz. 11.00 w sali konferencyjnej SP SPZOZ w Suwałkach przy ulicy Szpitalnej 62