Organizacja udzielania świadczeń w CZP w okresie epidemii

Organizacja udzielania świadczeń w Centrum Zdrowia Psychicznego w okresie epidemii

 1) Poradnia Zdrowia Psychicznego 

  • pacjenci zgłaszający się osobiście do Centrum Zdrowia Psychicznego przechodzą pomiar temperatury ciała, wypełniają ankietę zawierającą pytania odnośnie ryzyka epidemiologicznego.

2) Oddział Dzienny – Psychiatryczny  

  • zawieszone zostają zajęcia terapeutyczne grupowe, kontakt telefoniczny lub mailowy z koordynatorem terapii w przypadku pogorszenia stanu zdrowia  

3) Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny

  • w Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym udzielamy porad telefonicznych, mailowych lub osobiście w przypadkach nagłych
  •  kontakt osobisty z pracownikiem medycznym – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym