Letnie warsztaty terapeutyczne

Letnie  warsztaty terapeutyczne

w Ośrodkach   Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w  Sokółce, Suwałkach i Becejłach

Aktywni plastycznie i kulinarnie w Ośrodku w Sokółce

Cele warsztatów   –   to  pobudzanie  wyobraźni, kreatywności, postrzegania przestrzennego, ale również nauka  samodzielności  i  pracy w zespole. Wychodzimy z założenia, że poprzez zachęcanie dzieci do twórczych działań manualnych otrzymują one porcję umiejętności  współpracy w grupie, radzenia z problemami –  jednocześnie wspaniale bawiąc się i ucząc się jak spędzać czas wolny. Nie ma miejsca na nudę !   Warsztaty organizujemy dla różnych grup wiekowych  od najmłodszych po młodzież starszą.

Zajęcia w Sokółce  prowadzone są pod kierunkiem terapeutów środowiskowych.  

Planujemy w Sokółce  kulinarne zajęcia terapeutyczne  z profesjonalnym pokazem robienia i pieczenia pizzy.

 Ośrodki w Suwałkach i Becejłach połączyły siły terapeutyczne.

W Ośrodku w Becejłach odbyła się grupa terapeutyczna dla dzieci w wieku 7 – 10 lat. Grupa liczyła 7 podopiecznych, którzy pracowali nad emocjami i relacjami pod opieką psychoterapeutów Żanety Malesińskiej i Anny Meller, a także terapeuty  środowiskowego  Piotra Olkowskiego.

Pierwszego dnia poznawaliśmy się, integrowaliśmy, obserwowaliśmy siebie nawzajem, próbując znaleźć miejsce dla siebie. Terapeuci starali się rozumieć i nazywać pobudzenie grupy, rozumiane jako lęk przed nieznanym, niepewność w nowej sytuacji. Dzieciaki wykazały się ogromną kreatywnością.

Kolejnego dnia tematem grupy było kreatywne rozwiązywanie problemów. Uczestnicy warsztatów  chętniej współpracują, kiedy uginamy się przed prośbą pójścia nad rzekę i przełożenia ogniska na dziś. Czują wtedy, że ich zdanie bardzo się dla nas liczy i pracują z zaangażowaniem.

Trzeciego dnia uczymy się jak sobie radzić sobie z frustracją, gdy zamierzone cele nie są realizowane. Uczymy się planowania i podejmowania działań, gdy zdarzają się nam niepowodzenia. Udaje się ponazywać przeżywane emocje, od złości, przez smutek, po strach. Terapeuci pokazują jak reagować w takich sytuacjach. Dochodzi do pojednania, a potem nawet do wzajemnego wsparcia. Grupa współpracuje i dobrze się bawi. Wszyscy próbują namówić terapeutów na możliwość pływania, jednak konsekwentnie udaje się zostać przy „moczeniu nóg”.

Czwarty dzień to praca z emocjami, radzenie sobie z żalem, obrażaniem i ocenianiem. Próba panowania nad odwetem. W tanecznym układzie zdejmujemy rycerską zbroję i uczymy się wyrażać emocje. Zastanawiamy się wspólnie nad sytuacjami, które nas złoszczą. Nam dorosłym też się dostaje, że bywamy nieznośni. Potem korzystamy z treningu relaksacyjnego. Choć niektórym trudno zostać w bezruchu, wszyscy kończymy go z sukcesem. W czasie wolnym współpracujemy ze sobą rozstawiając namioty, grając w piłkę i brodząc po rzece.

Piąty dzień to czas rozstania. Trudny szczególnie dla dzieciaków, które doznały już rozstań z powodu rozwodu rodziców, śmierci bliskich, czy częstych rozstań z powodu wyjazdów. Każdy koniec, niezależnie czy jest się dorosłym, czy dzieckiem, to mierzenie się między innymi ze smutkiem. Pracujemy nad tym, by z nim sobie poradzić. Tego dnia pracujemy nad poczuciem własnej wartości, żeby dzieciaki zabrały ze sobą dobre doświadczenia. Smutek rozstania staramy się osłodzić słodką niespodzianką.

Druga grupa  terapeutyczna w Ośrodku  w Becejłach to  dzieci w wieku 5-6 lat prowadzona przez psychologów Panią Natalię Głowacką i Panią Annę Wasilewską  oraz Dianę Pryzmont -Karniłowicz – Terapeutkę  środowiskową.

Celem warsztatów było  budowanie świadomości siebie oraz emocji u dzieci, nauka radzenia z nimi oraz ćwiczenie umiejętności  społecznych. Zajęcia psychoedukacyjne, psychorysunek, gry oraz relaksacja,  ale także czas na swobodną zabawę. Dzieci niewątpliwie skorzystały z grupy terapeutycznej  i wszyscy zgodnie wyrazili swoje zadowolenie i radość. Wszystkim uczestnikom i rodzicom przekazano informacje o dalszych możliwościach oddziaływań terapeutycznych.

Razem wykonaliśmy sporo dobrej terapeutycznej pracy. Życzymy wspólnego rodzinnego czasu i dobrych wspomnień z wakacji 😊.