Komunikat Covid

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY COVID -19 W SPSPZOZ

 W związku ze stwierdzonymi  dodatnimi wynikami testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 wśród personelu i pacjentów hospitalizowanych w tut. placówce i dynamiczną sytuacją epidemiczną Specjalistyczny Psychiatryczny SPZOZ w Suwałkach   informuje o wstrzymaniu przyjęć planowanych w Oddział Psychogeriatryczny, Oddział Psychosomatyczny i Oddział Psychiatryczny do końca tygodnia, tj. do poniedziałku  09.11.2020 r.

Pacjenci przebywający na ww. oddziałach mają zapewnioną opiekę personelu lekarskiego i pielęgniarskiego. Pozostałe oddziały szpitala  i Centrum Zdrowia Psychicznego ( Część ambulatoryjna ) pracują bez zmian.

Zwracamy się jednocześnie z prośbą, aby osoby, u których występują objawy grypowe (gorączka, bóle kostno-mięśniowe, kaszel, duszność) lub osoby z dodatnim wywiadem epidemiologicznym proszone są o zgłoszenie tego faktu przed przyjęciem lub  przed wizytą w przychodni i nieprzychodzenie na wizytę do przychodni oraz postępowanie w takim przypadku zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

O ew. zmianach terminów poinformujemy odrębnym komunikatem.

Lek. med. Katarzyna Ulak

 Zastępca Dyr. ds. lecznictwa