III Suwalskie Forum Psychiatryczne

III Suwalskie Forum Psychiatryczne  2021 r. za nami.

Tegoroczne Spotkanie połączyliśmy z Dniem Chorego – obchodzonym na całym świecie 11 lutego i Otwarciem Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży –  I poziom referencyjny.   Na   uroczystość  przybyli zaproszeni goście  Pan Jarosław Zieliński Poseł na Sejm,  Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentowała Pani Wiesława Burnos – Członek Zarządu.  Sejmik Województwa Podlaskiego reprezentowali Radni Pan Cezary Cieślukowski i Pan Bogdan Dyjuk.   Wojewodę Podlaskiego reprezentowała Pani Jadwiga Milewska Kierownik w Delegaturze Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach . W otwarciu wzięły udział Władze Suwałk Pan Czesław Renkiewicz Prezydent Miasta i Pan Zdzisław Przełomiec Przewodniczący Rady Miasta.  Zaproszenie przyjął także Pan Leszek Lewoc Dyrektor MOPR w Suwałkach. Serdeczne  życzenia  dla chorych i personelu oraz  gratulacje z tytułu otwarcia ośrodka przekazał listownie  Pan Krzysztof Jurgiel  Poseł Parlamentu Europejskiego. Serdecznie dziękujemy Wszystkim Gościom  za życzenia i za obecność. Udział władz i parlamentarzystów w takich uroczystościach to  dowód na ich zainteresowanie rozwojem opieki zdrowotnej, zwiększaniem dostępności do usług tak długo oczekiwanych dla mieszkańców regionu i miasta Dziękujemy bardzo serdecznie przybyłym mediom.   

 Dziękujemy bardzo serdecznie Panu Marszałkowi Województwa Podlaskiego za wsparcie  z okazji Dnia Chorego.  Każdy pacjent z okazji Dnia Chorego  otrzymał   smakołyki, a  ponieważ dodatkowo w tym dniu przypadał tłusty czwartek nie obyło się bez pączków.

 

Ośrodek  Środowiskowej Opieki Psychologicznej  i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny

–  usługi finansowane przez NFZ

W Ośrodku  udziela usług psycholog, psychoterapeuta, terapeuta środowiskowy. Na miejscu – bez skierowania osoby zgłaszające się będą otrzymywać pomoc specjalistów, blisko miejsca zamieszkania, co ma zmniejszyć zdecydowanie stres oraz sprawić, że opieka będzie się odbywać w bardziej znanym  środowisku. Zapewni to z pewnością lepszy kontakt z rodzicem, opiekunem czy  ze szkołą, lepszą wymianę informacji, bo  terapia  w opiece  psychologicznej  nie może być prowadzona bez  współpracy rodziców czy opiekunów. Kluczowa jest  koordynacja z jednostkami systemu oświaty i  podmiotami pomocy społecznej. Zakłada ona także współpracę  na poziomie indywidualnym – ucznia – dziecka/ nastolatka z trudnościami psychicznymi. Do Ośrodka  mogą  zgłaszać się   dzieci i młodzież, borykające się z zaburzeniami zarówno zachowania, jak i emocjonalnymi ale także rodzice . Dzieci i młodzież poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna  prawnego na korzystanie ze świadczeń. Ośrodki czynne są pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w tym  dwa razy w tygodniu do godz.20.00.

Zadania :

  • WCZESNA INTERWENCJA

im szybciej zaczniemy reagować na problemy dziecka , tym mniejsze  są później zaburzenia  lub ich brak

  • PRACA W ŚRODOWISKU LOKALNYM

włączanie w pomoc dziecku i jego rodzinie lokalnych zasobów.

  • Współpraca z rodziną, szkołą czy z innymi instytucjami, gdzie dziecko przebywa,

Ponieważ jest  ona NAJISTOTNIEJSZA dla efektywnego zdrowienia młodego człowieka.