Certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”

Miło nam poinformować, że Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach otrzymał certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” przyznany przez Radę Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.

Rada Ekspertów doceniła zaangażowanie wszystkich pracowników i kadry zarządzającej w przestrzeganiu standardów bezpieczeństwa oraz działania na rzecz popularyzacji praktyk zapewniających bezpieczne środowisko pracy zarówno dla personelu medycznego, jak i pacjentów. Działania nasze podejmowane na każdym odcinku  oraz procedury postępowania mają na celu zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy personelu  oraz  bezpieczeństwa pacjentów.