Zakup 2 szt. fabrycznie nowych samochodów (znak sprawy: ZP/7/PN/2023)