Zakończenie projektu

III KONFERENCJA KOŃCZĄCA PROJEKT
TRANSGRANICZNA AKADEMIA PSYCHIATRII AKTYWNEJ

28 kwietnia 2017 roku, Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach III konferencją zakończył realizację projektu pt. „Transgraniczna akademia psychiatrii aktywnej” realizowanego w programie pn. „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
Konferencja podsumowująca realizację projektu była tez okazją do otwarcia jedynego w kraju innowacyjnego i nowoczesnego Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczo Psychiatrycznego.
Na konferencję zostali zaproszeni:
– posłowie na sejm RP,
– przedstawiciele władz samorządowych,
– przedstawcie Ministerstwa Zdrowia,
– przedstawiciel ambasady Norwegii, Islandii lub Lichtensteinu,
– przedstawiciele lokalnych mediów,
– przedstawiciele środowiska medycznego,
– pacjenci podmiotu realizującego projekt,
– przedstawiciele podmiotów partnerskich z Litwy i Rosji.
Całkowita wartość projektu (wydatki kwalifikowane): 11 635 865,00 PLN – 100%
Kwota dotacji z MF EOG/NMF: 9 308 692,00 (PLN) – 80%
Wkład własny – środki pochodzące z budżetu województwa podlaskiego:
2 327 173 PLN) – 20%
Termin realizacji projektu: 01.08.2014 – 30.04.2017.
W ramach w/w projektu:
– wybudowano innowacyjny, nowoczesny i monitorowany Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczo Psychiatryczny na 65 łóżek z kompleksem sportowo- rekreacyjnym– jedyny w kraju,
– zakupiono kompletne wyposażenie medyczne, teletechniczne i informatyczne do wybudowanego obiektu,
– zakupiono dwa samochody osobowe do celów statutowych Zakładu
– zakupiono sprzęt multimedialny i komputerowy,
– zorganizowano pierwszą Transgraniczną/Międzynarodową Spartakiadę z udziałem pacjentów ich rodzin oraz personelu medycznego, w której uczestniczyli również: Rosjanie, Litwini i Białorusini – w ramach projektu odbyła się też druga i trzecia edycja – łączna liczba uczestników ponad 700 osób,
– zorganizowano trzy konferencje w których udział wzięło blisko 360 osób,
– uruchomiono Punkt wsparcia i informacji dla pacjentów i ich rodzin, w którym udzielano doradztwa: psychologicznego, prawnego, socjalnego, opieki i pielęgnacji, terapeutycznego oraz edukację rodzin – z punktu skorzystało blisko 1700 osób i udzielono blisko 2000 porad,
– zorganizowano kursy języka: litewskiego, rosyjskiego i angielskiego dla 50 pracowników Zakładu,
– 5 osób uzyskało specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwo geriatryczne,
– 5 osób ukończyło kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

Realizacja projektu nadzorowana była przez dziewięcioosobowy zespół projektowy.
Projekt zrealizowano z sukcesem czego dowodem są osiągnięte wyższe od zakładanych wskaźniki rezultatów.

Relacje z wydarzenia:

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/143880

http://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-zdrowia/suwalki-lepsza-opieka-nad-chorymi-psychicznie-dzieki-rozbudowie-szpitala,92916.html

http://bialystok.tvp.pl/30159811/lepsza-opieka-nad-chorymi-psychicznie-dzieki-rozbudowie-szpitala

http://bialystok.onet.pl/suwalki-lepsza-opieka-nad-chorymi-psychicznie-dzieki-rozbudowie-szpitala/ekxrg94

https://lifestyle.newseria.pl/komunikaty_pr/zdrowie/cierpiacy-na-choroby,b1025003035

http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,21732798,duza-inwestycja-i-lepsza-opieka-dla-chorych-psychicznie.html

http://www.rynekzdrowia.pl/Inwestycje/Suwalki-nowoczesny-zaklad-opiekunczy-w-szpitalu-psychiatrycznym,172423,3.html

http://www.zdrowie.abc.com.pl/artykuly/suwalki-lepsza-opieka-nad-chorymi-psychicznie-dzieki-rozbudowie-szpitala,110593.html

http://www.mp.pl/poz/psychiatria/aktualnosci/163644,suwalki-rozbudowa-szpitala-psychiatrycznego

http://dwutygodniksuwalski.pl/32049/

http://www.suwalki.info/informacje-20838-Nowoczesne_metody_leczenia_w_nowoczesnych_warunkach.html

http://www.suwalki24.pl/article/1,cierpiacy_na_choroby_psychiczne_z_regionu_zyskaja_jeszcze_lepsza_opieke_zdjecia

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/zdrowie/zdrowie_pomoc_spoleczna/cierpiacy-na-choroby-psychiczne-z-regionu-zyskaja-jeszcze-lepsza-opieke.html

http://gazetaolsztynska.pl/profil/publicum/20204,Cierpiacy-na-choroby-psychiczne-z-regionu-zyskaja-jeszcze-lepsza-opieke.html

http://www.suwalking.pl/News,single,cierpiacy-na-choroby-psychiczne-z-regionu-zyskaja-jeszcze-lepsza-opieke?id=2818

http://niebywalesuwalki.pl/2017/04/cierpiacy-na-choroby-psychiczne-z-regionu-zyskaja-jeszcze-lepsza-opieke/