Wspomnienie uroczystości nawiedzenia relikwii Błog. Hanny Chrzanowskiej w kaplicach Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach

 28 kwietnia 2018 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach  pielęgniarka  – Hanna Chrzanowska ogłoszona błogosławioną. Urodziła się 7 października 1902 r. Była pielęgniarką, działaczką charytatywną i pedagogiem. Prowadziła wykłady dla pielęgniarek, przygotowywała dla nich programy szkolne. Uznawana jest za pionierkę pielęgniarstwa domowego. W latach 1929-39 redagowała miesięcznik „Pielęgniarka Polska” – pierwsze w Polsce czasopismo zawodowe dla pielęgniarek. Uczestniczyła także w pracach nad przygotowaniem Ustawy o pielęgniarstwie, uchwalonej przez Sejm w 1935 r. – uznawanej za jedną z najlepszych na świecie. Zmarła w Krakowie 29 kwietnia 1973 r. Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej to wielka radość dla całego środowiska pielęgniarskiego, z którego wywodziła się nowa błogosławiona.  Stanowi to  wyraz uznania i trudu pielęgniarki, która jest przecież najbliżej pacjenta, udzielając mu wsparcia nie tylko medycznego, ale także duchowego. W dniach 3- 5  czerwca 2018 r.  w Szpitalu Psychiatrycznym w Kaplicy p.w. Bożego Miłosierdzia w ZPOP oraz w Kaplicy p.w. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych odbyły się uroczystości związane z nawiedzeniem relikwii Błog. Hanny Chrzanowskiej. W uroczystościach uczestniczył personel szpitala psychiatrycznego, chorzy i ich opiekunowie. Mszom  przewodniczył Kapelan Ks. Jarosław Pierzgalski.

Peregrynacja to przede wszystkim wspólna modlitwa i poznanie pięknych wzorów do naśladowania dająca wszystkim uczestnikom: personelowi szpitala, chorym  i ich najbliższym dużo siły i nadziei.