Szkolenie

30 marca w Gdańsku odbyło się szkolenie „Zarządzanie zmianą w Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej i Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży”. Mieliśmy szansę szkolić się pod przewodnictwem trenerów Krzysztofa Soczyńskiego i Alicji Ozdowy- Bietkowskiej. Mogliśmy wymienić się doświadczeniami z koordynatorami podobnych ośrodków z Województwa Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego i Kujawsko-Pomorskiego. Zdobytą wiedzę wykorzystamy w organizacji pracy naszych placówek.