SZKOLENIA ZE SPECYFIKI PROWADZENIA PSYCHOTERAPII PACJENTÓW W WIEKU ROZWOJOWYM

SZKOLENIA ZE SPECYFIKI PROWADZENIA PSYCHOTERAPII PACJENTÓW W WIEKU ROZWOJOWYM

dla psychoterapeutów, lekarzy, psychologów i terapeutów środowiskowych z Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ( I poziom referencyjny ) oraz z Centrum Zdrowia psychicznego dla Dzieci i Młodzieży ( II poziom referencyjny ) Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach.

W dniach od 14 października 2022r. do 25 października 2022r. odbyły się szkolenia pracowników I poziomu referencyjnego ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dzieci i młodzieży szpitala psychiatrycznego w Suwałkach oraz Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży także funkcjonującego w strukturach tut. szpitala.

W szkoleniu bierze udział 30 osób. Wykłady są prowadzone przez doświadczonych specjalistów klinicznych, jednocześnie nauczycieli akademickich i praktyków.

Kluczowe zakresy omawiane na wykładach to zagadnienia dotyczące procedury diagnozowania, mechanizmy powstawania zaburzeń u dzieci i młodzieży, kompleksowe plany pomocy dziecku i rodzinie z uwzględnieniem interwencji środowiskowej oraz dokumentowanie procesu terapeutycznego. Dziękujemy Pani dr Annie Kaźmierczak – Mytkowskiej za przeprowadzenie nas przez trudną materię mechanizmów pomocy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo Pani dr poprowadziła warsztaty dla rodziców o zaburzeniach psychopatologicznych dzieci młodzieży

Następne etapy to spotkania on-line.

Centrum CBT LOGO Fundacja Nie widać po mnie - LOGO