Szkolenia

Szkolenia podnoszące kwalifikacje personelu prowadzone w Szpitalu Psychiatrycznym w Suwałkach

 

Od czerwca 2019r w SP SP ZOZ są prowadzone kursy specjalistyczne ,, Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”, ,,Wywiad i badania fizykalne” dla pielęgniarek.

We wrześniu rozpocznie się II edycja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla pielęgniarek i lekarzy oraz kurs specjalistyczny dla pielęgniarek ,, Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych”. Łącznie przeszkolonych zostanie 63 pracowników, w tym 53 pielęgniarki i 10 lekarzy.

Warsztaty szkoleniowe dają możliwość zaktualizowania swojej wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy, badań fizykalnych pacjentów oraz wykonywania i interpretacji zapisu elektrograficznego. W najbliższej przyszłości planujemy przeprowadzenie kursu specjalistycznego dla pielęgniarek  w zakresie leczenia ran.