Psycholog

 

Suwałki, 18.05.2022r.

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH

ZATRUDNI PSYCHOLOGA

WYMAGANE KWALIFIKACJE:

Specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psycholog z udokumentowanym doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą, lub psycholog kliniczny, lub psycholog posiadający co najmniej rok udokumentowanego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach działających w ramach systemu opieki zdrowotnej, oświaty, pomocy społecznej, wspierania rodziny lub pieczy zastępczej.

Warunki wynagrodzenia do uzgodnienia.

Dokumenty należy składać w siedzibie SPSPZOZ w Suwałkach ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki lub na adres e-mail: sekretariat@spspzoz.pl