Przyznanie Certyfikatu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Suwałkach uzyskał po raz kolejny Certyfikat Jakości ISO – to efekt działań projakościowych w tutejszej placówce od wielu lat. Dokument poświadcza, że szpital stosuje system zarządzania zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015 w zakresie: usług medycznych stacjonarnych i ambulatoryjnych oraz opiekuńczych i terapeutycznych.
Certyfikat pozwala na dyscyplinowanie działań wewnętrznych w szpitalu w zakresie poprawy jakości oraz dokumentuje prawidłowość tych działań. Dla pacjentów to poczucie bezpieczeństwa i pewność, że sposób leczenia oraz wszelkie aspekty postępowania z chorym w trakcie hospitalizacji są zgodne z zatwierdzonymi normami.
Certyfikat przyznawany jest na trzy lata. System ten dopinguje więc placówkę do sukcesywnego podnoszenia jakości zarządzania, a tym samym wpływa na systematyczną poprawę procedur medycznych, prowadzenia dokumentacji.
Przyznanie certyfikatu to ważne wydarzeniem w życiu placówki, potwierdzające jej rozwój, dlatego zorganizowaliśmy z tej okazji konferencję pt.: „Jakość w opiece psychiatrycznej”, która rozpocznie się 8 lutego, o godz. 11.00 w sali konferencyjnej SP SPZOZ w Suwałkach przy ulicy Szpitalnej 62