Pozytywny wynik audytu w SPSP ZOZ

W czerwcu bieżącego roku audytorzy z DEKRA Certification Sp. z o.o. przeprowadzili w naszym zakładzie audyt nadzoru, którego celem było sprawdzenie i ocena stopnia spełnienia wymagań określonych w ISO 9001:2015.

Wynik raportu był pozytywny. Wymagania określone w standardach opieki są spełnione, co potwierdza Certyfikat ISO 9001.