Podziękowanie

…„Nie czas nam jest dany ale chwile… „

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim Państwu ,
którzy w bolesnych chwilach po śmierci mojego Ojca dzielili ze mną smutek, wsparli słowami otuchy i serdeczną myślą oraz okazali wiele serca, życzliwości i uczestniczyli tak licznie w uroczystościach pogrzebowych składam serdeczne podziękowanie.
Dziękuję także za pomoc, współczucie i piękne kwiaty.
Ogromne podziękowanie przekazuję także w imieniu Całej Rodziny Wszystkim, którzy pomagali i wspierali nas w dniach jego ciężkiej choroby. Jesteśmy wdzięczni Pracownikom Oddziału Somatycznego Szpitala za okazywaną serdeczność, pomoc i cierpliwość. Dziękujemy za profesjonalizm. Bezlitośnie nękała go choroba i pokonała. Ale dzięki Państwa opiece był pełen humoru i nadziei do końca swoich chwil.

Bożena Łapińska