Pobranie materiałów badań u pracowników

Podziękowanie

 

I Podlaska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej

pobrała pracownikom szpitala psychiatrycznego badania na obecność koronawirusa

 
Przez dwa dni trwało pobieranie wymazów do testów na obecność koronawirusa pracownikom medycznym w Specjalistycznym Psychiatrycznym SPZOZ w Suwałkach przez Żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Wojewoda Podlaski podjął decyzję o zakwalifikowaniu placówki do badań w porozumieniu z PPSSE w Suwałkach. Składamy ogromne podziękowanie. Serdecznie dziękujemy także ekipom WOT za bardzo sprawne przeprowadzenie badań. Zaopatrzeni w profesjonalne stroje ochronne pobrali materiał do badań u 200 pracowników.
 
 
Zdj. Zespół medyczny WOT przy pracy w Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ w Suwałkach.