Ogłoszenie

Dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego ZOZ w Suwałkach, ul. Szpitalna 62

zatrudni w ramach umowy o pracę pielęgniarki i pielęgniarzy.

Wymagania:
– wykształcenie pielęgniarskie wyższe lub średnie
– aktualne prawo wykonywania zawodu.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV oraz Listu motywacyjnego na adres:
e-mail: sekretariat@spspzoz.pl; tel. 87 5626402
Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ
ul. Szpitalna 62
16-400 Suwałki

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.