Ogłoszenie

W związku z pismem Dyrektora Generalnego Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie : RzPP-WZP. 1111.8.2017.AJAN z dnia 17 maja 2017r. od dnia 29 maja 2017r. funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach pełni Pani Dorota Ciruk, w wymiarze 5 dni w tygodniu: poniedziałek – piątek w godzinach: 7.00 -15.00.