Konkurs na świadczenie usług medycznych w zakresie prowadzenia superwizji psychoterapii indywidualnej i grupowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach