Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie pełnienia całościowej opieki pielęgniarskiej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach w Pododdziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym