Konferencja   „WYZWANIA DLA WSPÓŁCZESNEJ PSYCHIATRII  I PSYCHOTERAPII”

W dniach 08 września – 09 września  2023 r Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach w swoim Ośrodku Terapeutycznym w Smolnikach wraz z partnerem strategicznym przedsięwzięcia  Marszałkiem  Województwa Podlaskiego  Arturem Kosickim zorganizował  konferencję naukową pn. „ Wyzwania dla współczesnej psychiatrii i psychoterapii”.

.

Zdj. Pani Wiesława Burnos – członek Zarządu Województwa w imieniu Marszałka Województwa otworzyła naszą konferencję .

Zdj. Dyrektor Departamentu Zdrowia Pan Dominik Maślach

Konferencja poświęcona była wyzwaniom, przed którymi staje współczesna psychiatria i psychoterapia dorosłych i dzieci a jej zadaniem  było przybliżenie najistotniejszych zagadnień w leczeniu zaburzeń psychicznych oraz zapoznanie z formami organizacyjnymi opieki psychiatrycznej w ramach reformy psychiatrii dzieci i dorosłych. Największym nadal pozostają zaburzenia lękowe, depresyjne i  uzależnienia. Znani specjaliści  z ośrodków akademickich  z kraju przedstawili problemy współczesnej psychiatrii oraz  dodatkowo  omówili wpływ pandemii na zapadalność na zaburzenia psychiczne u osób dorosłych  oraz  rozpoznawanie  na tym podłożu nowych zaburzeń  wśród dzieci i młodzieży.  Znani  profesorowie z Uniwersytetu Medycznego we Lwowie – psychoterapeuci przedstawili  programy lecznicze i terapeutyczne  realizowane u pacjentów  z zespołami stresu bojowego i traumy związanej z działaniami wojennymi. Poruszyliśmy  także  tematykę różnych form i nurtów pomocy terapeutycznej psychologicznej i psychoterapeutycznej. Dodatkowo zaplanowany panel poświęcony organizacji opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży okazał się  pierwszego dnia kluczowy, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu pomocą dzieciom w różnych strukturach organizacyjnych z zastosowaniem wielu metod oddziaływań terapeutycznych.

 Blisko 30 prelegentów z całej polski i z zagranicy poruszało zagadnienia wpływu pandemii na zaburzenia psychiczne u osób dorosłych  i  wzrost nowych rozpoznań wśród dzieci i młodzieży. Poruszające wykłady o  wpływie toczącej  się wojny  na Ukrainie i traumy z tym związanej oraz radzenia z nią przedstawili goście z Uniwersytetu Lwowskiego – Halyna Katolyk – Kierownik Katedry Psychologicznej Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu oraz Ukraińskiego Instytutu Psychoterapii i Włodzimierz Katolyk – neuropsychiatra i psychoterapeuta.

Zdj. Mieliśmy zaszczyt gościć Panią Profesor Ewę Mojs neuropsychologa i  kierownika Zakładu Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Zdj. Najważniejsze aktualnie procesy dziejące się w psychiatrii omówił  dr hab. specjalista psychiatrii Sławomir Murawiec

Dobre życie w dobrych ale trudnych czasach – jaki mamy wpływ na to  to kolejny temat konferencji przygotowany przez Pan Profesora Jerzego Mruka. O problemach dzieci i młodzieży online mówiła – prof. dr  hab. n. med. Agnieszka Słopień – specjalista psychiatrii i psychiatrii dzieci i młodzieży. Opieka psychiatryczna w wybranych krajach w Europie i na świecie  to temat trudny, ale  Pani dr Iwona Mazur przybliżyła tę materię  znakomicie.  O tajemnicy psychiatrycznej- temacie, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem mówił mecenas Paweł Kamela.  Pierwszy dzień Konferencji zakończył panel dyskusyjny gości i naszych pracowników poprowadzony przez Panią prof. Ewę Mojs z udziałem dr hab. nauk med. Beaty Galińskiej  -Skok – konsultanta wojewódzkiego woj. podlaskiego w dziedzinie psychiatrii.  

Przez dwa dni prelekcji i warsztatów w trybie stacjonarnym i zdalnym specjaliści z ośrodków akademickich z całego kraju i z zagranicy wymieniali się doświadczeniami oraz przedstawiali różne formy leczenia  zaburzeń lękowych, depresji i uzależnień.

Poruszone zostały również metody i formy  terapii opartej na naturze – włączenie interakcji z naturą do praktyki terapeutycznej, metody pracy z naturą wykorzystywane w terapii oraz przyrody jako  facylitatora do osiągnięcia celów terapeutycznych.

I Konferencja w Smolnikach zakończyła się, ale Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że spotkanie otwiera cykl wykładów  i umówiliśmy się na kolejne tematy za rok. Wszystkim bardzo dziękuję za aktywny udział i wspaniałą konferencyjną atmosferę.

Bożena Łapińska

Dyrektor