Komunikat

KOMUNIKAT Z DNIA 01.04.2021r.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach informuję, że od dnia 01.04.2021r. do dnia 10.04.2021r. wstrzymano wszystkie przyjęcia pacjentów do Oddziału Psychiatrycznego z uwagi na ognisko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u pacjentów.

W oddziale wdrożono testowanie pacjentów i personelu. Pacjenci z potwierdzonym wynikiem ,,dodatnim” zakażeni zostali przeniesieni do oddziału COVID.

Decyzja pozostaje w mocy do całkowitej likwidacji ogniska.