II Suwalskie Forum Psychiatryczne

To już drugie Suwalskie Forum Psychiatryczne, ubiegłoroczne I Forum, także w lutym poświęciliśmy rozmowom o depresji. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem. Wiemy, że było i nadal jest duże zapotrzebowanie na wiedzę o  problemach ze zdrowiem psychicznym, stąd kontynuujemy cykl spotkań. II Suwalskie Forum Psychiatryczne to  głownie Konferencja – Kryzys psychiczny niejedno ma imię. Kiedy coś trudnego dzieje się w emocjach, to często budzi przerażenie. Kojarzy się z zaburzeniami psychicznymi. Tymczasem one dotyczą co czwartego Polaka. Statystyki Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie mówią o 25% społeczeństwa, a chodzi tu tylko o zdiagnozowane i utrwalone zaburzenia.  

W spotkaniu 13 lutego wzięło udział około 60 osób. Nasze zaproszenie przyjęli Pani Wiesława Burnos – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego. Władze Miasta reprezentował Pan Prezydent Czesław Renkiewicz oraz Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Przełomiec. Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego reprezentował Pan Tomasz Romualdowski, członek Rady Społecznej naszego Szpitala. Nasze zaproszenie przyjęli także: Pani  Marta Wiszniewska – Rektor Wyższej Państwowej Szkoły Zawodowej i jednocześnie członek Rady Społecznej Szpitala Psychiatrycznego oraz Dyrektorzy placówek ochrony zdrowia  w  Suwałkach Pani Irena Mickiewicz – Dyrektor Suwalskiego  Hospicjum, Pani  Irena Łukaszuk – Dyrektor Ośrodka Rehabilitacji  oraz Pani Krystyna Szczypień – Dyrektor Stacji Pogotowia Ratunkowego.  Szpital stara się współpracować bardzo aktywnie z Miejskim ośrodkiem Pomocy Rodzinie i na nasze Forum przyjął zaproszenie Pan Dyrektor Leszek Lewoc. Gościliśmy przedstawicieli podmiotów leczniczych z innych powiatów Pani Renata Szymańska – Dyrektor  Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Łomży, Szpital w Bielsku Podlaskim reprezentowała pani Patrycja Sarnacka, NZOZ Eskulap w Augustowie Pani Małgorzata Murawska. Gości  przywitała  Pani Bożena Łapińska – Dyrektor Szpitala.

II Suwalskie Forum Psychiatryczne połączyliśmy z obchodami Dnia Chorego. W tym dniu mieliśmy zaszczyt gościć Księdza Biskupa dra Adriana Galbasa, który celebrował z tej okazji uroczystą mszę świętą. Druga część tegorocznego Forum w Szpitalu Psychiatrycznym to Konferencja „Kryzys Psychiczny – niejedno ma imię”, która rozpoczęła się wykładem Księdza Biskupa dra Adriana Galbasa o duchowym wymiarze opieki nad chorym, o wrażliwości, empatii ale także obojętności  na potrzeby chorych. Przytoczył interpretację dzieła Muncha „Krzyk”  na którym  widzimy postać  przerażoną światem, samotnością i obojętnością na jej problemy ze strony innych ludzi. Problem alienacji człowieka w świecie ma charakter ponadczasowy, ponieważ wielu z nas na co dzień nie zauważa problemów innych ludzi. Na długo pozostaną w nas usłyszane w czasie wykładu słowa o wrażliwości, empatii ale także obecnej na co dzień obojętności.

Następna część konferencji to rozmowy o kryzysie. W jakich sytuacjach szukać specjalistycznej pomocy? O najistotniejszych kwestiach dot. tych problemów  w  krótkich wykładach opowiedzieli  nasi prelegenci – specjaliści psychiatrii. Lekarz  specjalista psychiatrii Bogdan Wieczorek w wykładzie „Kryzys Psychiczny to się zdarza” podkreślił, że  kryzys emocjonalny spowodowany trudnym zdarzeniem może spotkać każdego, niezależnie od wieku, płci, zawodu i tego, czy ma zdiagnozowane jakieś zaburzenie. Nie rozsypują się emocjonalnie tylko roboty.

Kolejny wykładowca specjalista  psychiatrii  Stanisław Wróblewski zaznaczał, że powodem kryzysu psychicznego może być np. śmierć członka rodziny, ciężka choroba ale też nagła utrata pracy. Szczególną uwagę zwracał na wiek starszy, na samotność, na trudność w szukaniu pomocy. „Kryzys jest to zdarzenie lub ciąg zdarzeń, które powodują negatywne zaburzenie codziennego funkcjonowania. To może się odwrócić, ale też i pogłębiać. Jeśli będzie się pogłębiać to może prowadzić do schorzeń psychicznych lub innego typu zaburzeń” – mówi Stanisław Wróblewski.

Lekarze podczas swoich prelekcji zwracali uwagę, że zjawisko to dotyczy osób w każdym wieku, ale szczególnie groźne jest dla starszych, mieszkających samotnie, którzy nie mogą liczyć na wsparcie bliskich. Ostatnią część konferencji poświęciliśmy przedstawieniu nowej metody terapii  zwanej otwartym dialogiem,  metody,  w której uczestniczy rodzina pacjenta. Celem takich spotkań jest znalezienie słów dla emocji czy problemów, które z różnych powodów nie mogły zostać dotąd nazwane i wypowiedziane. Spotkania mają tworzyć bezpieczną przestrzeń dla szukania wzajemnego porozumienia i rozwiązań.

O istocie tej metody, jej zaletach ale także trudnościach  w dotarciu z tą metodą do chorych,  zdobywaniu zaufania i przygotowania kadry do jej stosowania mówiła pani dr Iwona Mazur z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, jednocześnie  Dyrektor  Wrocławskiego Dziennego Ośrodka  Psychiatrii i Zaburzeń Mowy Dzieci i Młodzieży. Szukanie pomocy  w kryzysie to żaden wstyd to właśnie dowód wysokiej świadomości i wiedzy.

O tym  gdzie można znaleźć pomoc i dlaczego należy się zgłaszać po nią w kryzysie mówił lekarz  psychiatra  Marcin Wróbel – Koordynator Centrum Zdrowia Psychicznego  działającego w strukturach szpitala psychiatrycznego w Suwałkach.

II Suwalskie Forum Psychiatryczne to konferencja,  obchody Dnia Chorego, ale także okazja by wyróżnić pracowników. W ubiegłym roku byli to ratownicy i pielęgniarze Izby Przyjęć szpitala Psychiatrycznego, a w tym roku Dyrektor Szpitala wyróżniła sekcję statystyki oraz grupę sekretarek medycznych.

Wyróżnienia wręczali Pani Wiesława Burnos – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Pan Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta, który podziękował za zaproszenie, podkreślił znaczenie i przekaz konferencji dla mieszkańców miasta oraz pogratulował wyróżnionym. Ogromną niespodziankę sprawiła Wszystkim Pani  Wiesława  Burnos  – życzyła w imieniu  Marszałka i Zarządu Województwa  wszystkim chorym pięknego spokojnego życia i poczęstowała pysznymi karnawałowymi pączkami.

Dziękujemy Wszystkim Uczestnikom, Wykładowcom, serdecznie gratulujemy Wyróżnionym i zapraszamy  na III Suwalskie Forum Psychiatryczne  w roku 2021 zaplanowane na 11 lutego.

Bożena Łapińska

Dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego SPZOZ w Suwałkach