Medwoman 2022

NAGRODA  

MANAGERKA W SEKTORZE PUBLICZNYM

Pani Dyrektor Bożena Łapińska otrzymała nagrodę w konkursie Medwoman 2022 organizowany przez Fundację Kobiety Medycyny.

MANAGERKA W SEKTORZE PUBLICZNYM W OCHRONIE ZDROWIA – to wyróżnienie i docenienie zaangażowania kobiet, które poprzez swoje działanie wpływają na rozwój ochrony zdrowia. Serdecznie gratulujemy. Pani Dyrektor przekazała Kapitule Konkursu Medwoman podziękowanie za dostrzeżenie naszej działalności i przyznanie nagrody.

Pani
Agnieszka Graczyk-Szuster
Przewodnicząca Kapituły Konkursu  Medwoman 2022

 

Szanowna Pani,
Serdecznie dziękuję Kapitule Konkursowej Medwoman 2022 za przyznanie nagrody w kategorii menadżerka roku w sektorze publicznym. To wyróżnienie jest dla mnie szczególnie ważne ponieważ, postrzegam je jako potwierdzenie słuszności tego, co robię z zespołem pracowników Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach na rzecz rozwoju opieki psychiatrycznej kierowanej do naszych pacjentów dzieci, młodzieży i dorosłych. Rok 2022 – popandemiczny, pełen niepokoju i burzliwych wydarzeń wpłynął negatywnie na zdrowie psychiczne wielu osób, ale w szczególny sposób dotyka najmłodszych, stąd bardzo trafne były decyzje stawiające na uruchomienie ośrodków opieki psychologiczno – psychoterapeutycznej dla dzieci młodzieży. Dostrzeżenie tych działań przez Kapitułę Konkursu i przyznanie nagrody to zaszczyt i wyróżnienie. To daje ogromną satysfakcję i dlatego z dumą przekazuję tą informację swojemu zespołowi.

Gratuluję Pani i Zespołowi Fundacji inicjatyw, kreatywności i ponadczasowych działań.
Przekazuję serdeczne gratulacje wyróżnionym. Wszystkim Państwu życzę wszelkiej pomyślności w każdym działaniu zawodowym, społecznym i osobistym.

Z wyrazami szacunku

Bożena Łapińska

 

Pani Dyrektor serdecznie gratulujemy. Dzisiaj jest Dzień Kobiet, więc proszę przyjąć obok gratulacji życzenia, które kierujemy do Wszystkich Pań z okazji ich Święta.

 Wszelkiej pomyślności i dużo uśmiechu i codziennej radości Drogie Panie.