Grant

UMOWA O POWIERZENIE GRANTU

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Umowa nr COVID-19.10.38

 Dnia 30 października 2020r, na podstawie umowy nr COVID-l9.10.38 Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku ul. Pałacowa 3, przekazał grant Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki, NIP 844-12-47-165, REGON 790244055, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na realizacje zadań polegających na:

– wypłacie dodatków do wynagrodzeń 25 pracownikom wykonującym pracę w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym Psychiatrycznym w okresie maj – sierpień 2020r oraz

– zakupu środków  ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla tegoż personelu.

 Całkowita wartość przekazanego grantu/dofinansowania 186 199,35 zł.

 Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.