Konferencja – I Suwalskie Forum Psychiatryczne

Zdjęcie:  Otwarcie Centrum Zdrowia Psychicznego

Zdjęcie: dr Bogdan Wieczorek specjalista psychiatrii  – wykład alkohol a depresja

Zdjęcie : Dr Stanisław Wróblewski – specjalista psychiatrii – Wykład – depresja fakty czy mity

Zdjęcie: Główny Księgowy Marek Wasilewski omawia  inwestycje  przeprowadzone w Szpitalu w ostatnich latach.

Zdjęcie : Dyrektor  Departamentu Zdrowia  Urzędu Marszałkowskiego – Katarzyna Zajkowska  i Dyrektor  Szpitala Bożena Łapińska  z Przewodniczącym Rady Społecznej Szpitala wręczają podziękowania pracownikom Izby Przyjęć.

 

Źródło : własne SPSPZOZ

Jeżeli powyższe zdjęcia naruszają w jakiś sposób godność osobistą znajdujących się na nich osób, mogą one skorzystać z unormowań art. 21 ust. 1 RODO regulującego prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją takiej osoby.