Konkurs na świadczenie usług medycznych pełnienia specjalistycznej opieki lekarskiej w zakresie konsultacji psychiatrycznych, internistycznych, neurologicznych dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach