Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie pełnienia całościowej opieki pielęgniarskiej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym