Konkurs na świadczenie usług medycznych w zakresie pełnienia specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w Centrum Zdrowia Psychicznego