Pododdział Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny

Kontakt: (087)562 64 02

W ramach oddziału pacjent zostanie objęty leczeniem, opieką, terapią psychologa i rehabilitacją. W tym czasie pacjenci mogą korzystać z terapii zajęciowej, wspierającej i treningów funkcji poznawczych. Pacjentom zapewniamy posiłek.

Rodzaje i formy proponowanych zajęć: indywidualna i grupowa rehabilitacja ruchowa, trening procesów poznawczych, zajęcia wyzwalające ekspresję, pomagające w samookreśleniu, sygnalizowaniu potrzeb, zajęcia plastyczne i malarskie, biblioterapia, zajęcia ruchowe połączone z elementami muzyko i choreoterapii, zajęcia relaksacyjne, muzykoterapia, trening asertywności, zajęcia psychoedukacyjne. Celem tych zajęć jest poprawa funkcjonowania pacjenta w życiu codziennym, niwelowanie izolacji społecznej chorych z otępieniem i innymi zaburzeniami psychicznymi. Równolegle prowadzony jest proces diagnostyczno – terapeutyczny, trening funkcji poznawczych – indywidualnie z psychologiem, psychoedukacja dla opiekunów i rodzin pacjentów. Chorzy mający problemy wynikające z zaburzeń ruchowych biorą udział w grupowych oraz indywidualnych zajęciach rehabilitacyjnych. Założeniem Oddziału jest opieka nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi wieku podeszłego, m.in. zaburzenia typu schizofrenii, organiczne zaburzenia psychiczne i depresje.

Na oddziale do dyspozycji pacjentów są: lekarz specjalista psychiatrii, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarki, rehabilitant. Zespół terapeutyczny oddziału dziennego geriatrycznego: specjalista psychiatra, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, pracownik socjalny, opiekun medyczny.

Zasady udzielania świadczeń w Oddziale Dziennym Psychiatryczno-Geriatrycznym: maksymalny czas pobytu i terapii w oddziale wynosi 60 dni, zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 14.30, przyjęcie do oddziału poprzedza konsultacja lekarza psychiatry i psychologa. W Oddziale Dziennym realizowany jest specjalistyczny program terapeutyczny. Formy terapii: Psychoterapia grupowa, Edukacja- wykłady i rozmowy np. podeszły wiek-ograniczenia i straty relacje z rodziną. Grupa wsparcia dla rodzin. Psychoterapia, Terapia zajęciowa – możliwość powrotu do swoich umiejętności i talentów. Treningi obsługi komputera, korzystanie z Internetu lub innych nowinek technicznych. Uczestnicy grupy ustalają wspólnie normy i zasady. Wspólne zebrania pacjentów i terapeutów są okazją do uczenia się konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów. Planowane są wtedy wspólne wyjścia poza teren szpitala np. do kina lub muzeum.

Pacjenci Oddziału maja zapewnioną opiekę lekarza psychiatry i możliwość konsultacji innych specjalistów. Uczestniczą w edukacji na temat działania leków i objawów ubocznych, przeprowadzane są treningi lekowe. Świadczenia terapeutyczne kierowane są także do osób powyżej 60 roku życia, które: odczuwają niepokój, napięcie, smutek, rozdrażnienie, utraciły radość życia, zainteresowania, mają niechęć do wykonywania codziennych czynności, czują się zagubione, bezradne, zamartwiają się o dzień dzisiejszy, o przyszłość, mają kłopoty ze snem, koncentracja, podejmowaniem decyzji.

Wymagane do przyjęcia dokumenty: dokument ubezpieczenia w NFZ, dokument z numerem PESEL.

Informacja: Tel (087)562 64 02 Poniedziałek-piątek godz. 7.30 – 14.30