ZAPYTANIE OFERTOWE SPSPZOZ.2.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE SPSPZOZ.2.2023 Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizacji przedmiotu zamówienia, które będzie realizowane w ramach złożonego przez  Zamawiającego wniosku o dofinansowanie projektu „Ośrodek Terapeutyczny w Smolnikach.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4, numer naboru RPPD.08.04.01-IZ.00-20-002/20 …

ZAPYTANIE OFERTOWE SPSPZOZ.1.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE SPSPZOZ.1.2023 Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizacji przedmiotu zamówienia, które będzie realizowane w ramach złożonego przez  Zamawiającego wniosku o dofinansowanie projektu „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na funkcję zakładu opieki zdrowotnej na potrzeby Ośrodka Terapeutycznego w …