Oddział Dzienny Psychiatryczno-Rehabilitacyjny

Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 52, (087) 562 64 67

Pododdział w swojej pracy opiera się na modelu społecznym. Staramy się tworzyć atmosferę w oddziale zbliżoną do rodzinnej. Aby przygotować pacjenta do samodzielnego aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie prowadzimy: terapię wspierającą dla pacjentów i ich rodzin, psychoedukacje, zajęcia grupowe, zajęcia manualne, zajęcia relaksacyjne. Pacjenci samodzielnie korzystają z kawiarenki. Organizujemy obozy terapeutyczne pacjentom i ich rodzinom.