Oddział Dzienny Terapii Nerwic

ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII NERWIC

 

Od 1 stycznia 2019 r.  rozpoczął działalność dzienny oddział terapii nerwic  przy Specjalistycznym Psychiatrycznym SP ZOZ w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 62.

Warunkiem rozpoczęcia terapii jest posiadanie skierowania na terapię w Oddziale Dziennym Terapii Nerwic. Niezbędne jest skierowanie od lekarza.  Pacjenci przyjmowani są po przejściu procedury kwalifikacji. Obejmuje ona badanie lekarskie, wywiad, ocenę motywacji do terapii. Konsultacje przeprowadza koordynator oddziału oraz psychoterapeuta. Wskazane jest dostarczenie dokumentacji z dotychczasowego leczenia. Oddział jest jednostką specjalistyczną przeznaczoną do leczenia zaburzeń lekowych, zaburzeń związanych ze stresem (adaptacyjnych) i pod postacią somatyczną np. – fobie m.in. fobia społeczna, agorafobia, depresyjno – lękowe.

Leczenie trwa  do 12  tygodni i odbywa się w trybie dziennym – zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -13.30.  Za okres leczenia w razie potrzeby wystawiane jest zwolnienie lekarskie.

Zajęcia  stanowią kompleksowy program psychoterapii i prowadzone są  przez doświadczony personel o wysokich kwalifikacjach:  lekarza, psychoterapeutę, psychologa,  terapeutów i pielęgniarki.

Program zajęć obejmuje:

Psychoterapię grupową, Psychoterapię indywidualną, Zebranie społeczności terapeutycznej, Psychoedukację, Arteterapię, Relaksację, Muzykoterapię, Zajęcia ruchowe.