Zmiana operatora usług telekomunikacyjnych

Z uwagi na zmianę operatora usług telekomunikacyjnych, informujemy, iż kontakt telefoniczny do pacjentów SPSP ZOZ w Suwałkach jest możliwy przy użyciu poniższych numerów.

Oddział Psychiatryczny
– Pododdział Psychiatryczny I
87 5626417

– Pododdział Psychiatryczny II
87 5626427

Oddział Psychosomatyczny (internistyczno-psychiatryczny)
– Pododdział z odcinkiem geriatrycznym
87 5626434
87 5626439

– Pododdział Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny
87 5626439

Oddział Leczenia Uzależnień i Zaburzeń Emocjonalnych
– Pododdział Detoksykacji
87 5626463

Pododdział Leczenia zaburzeń nerwicowych
87 5626445

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny
87 5626483

Oddział Dzienny Psychiatryczno-Rehabilitacyjny
87 5626452