Zaproszenie do składania ofert cenowych

Dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie badania sprawozdania finansowego SPSPZOZ w Suwałkach za rok 2016. Szczegóły w załącznikach.