Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa i montaż akustycznej mobilnej ściany działowej oraz remont łazienek”